Tsukiji Fish Market (築地市場, Tsukiji Shijō), Tokyo
Tokyo, Japan